XVII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne

"Sieci współpracy w turystyce wiejskiej – stan obecny i nowe wyzwania"


12-14 wrze¶nia 2017 roku
Smardzewice, powiat tomaszowski,
województwo łódzkie

 
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj±ca w obszary wiejskie"
Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie
Operacja współfinansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi